VPR Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2014-2020 ietvaros īstenojis 8 pārrobežu sadarbības projektus

Vidzemes plānošanas reģions Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros līdzdarbojies astoņu pārrobežas projektu ieviešanā. 2022.gada 9.septembrī Liepājā tika atzīmēti gan pārrobežu programmas, gan īstenoto projektu rezultāti un panākumi, tostarp tika sumināti arī projektu ieviesēji.

Pasākumā tika prezentēti programmas sasniegumi un rezultāti, notika dalīšanās ar projektu stāstiem un projektu īstenotāju atziņām par sadarbības pieredzi. Svinīgajā pasākumā dalībniekus sveica Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, kā arī abu dalībvalstu par reģionālo politiku atbildīgie ministri, paužot gandarījumu par paveikto darbu, ieviešot abām valstīm nozīmīgus projektus Igaunijas-Latvijas programmā.

Vidzemes plānošanas reģionā sešu gadu laikā piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, un ar Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstu īstenoti projekti uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības, kā arī dabas un energoresursu izmantošanas jomās:

Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā (Wood & Furniture)

Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība (SEC)

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industriālais mantojums)

No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas – Koivas upju baseina apgabalā (GroundEco)

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību (WasteArt)

Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai (WaterAct)

Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai (Smart Living)

Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide un popularizēšana (LIVONIJAS KULINĀRAIS CEĻŠ)

Vidzemes plānošanas reģiona Projektu un attīstības nodaļas vadītāja Laila Gercāne norāda:

“Ņemot vērā Igaunijā un Latvijā notikušās administratīvi teritoriālās reformas un izprotot pierobežas specifiskās problēmas, Vidzemes plānošanas reģions jaunajā plānošanas periodā veidos mērķtiecīgu iesaistīto pušu dialogu Igaunijas-Latvijas pierobežas teritorijā.

Vēlamies izstrādāt pierobežas teritorijas attīstības stratēģiju un rīcību plānu, kā arī daudzlīmeņu pārvaldības modeli šī plāna ieviešanai.”

Tāpat iecerēts nākamajā plānošanas periodā attīstīt jaunā kvalitātē jau izveidotos pārrobežu tūrisma produktus – šis būs viens virzieniem, kurā plānošanas reģions strādās tuvākajā nākotnē.

loading...

Leave a Comment