VID pārstāvji atklāj, ka daļa iedzīvotāji tuvākajā laikā saņems dāvanu – kāda gan tā būs?

Jau tika vēstīts, ka pagājušā gada decembrī ja tika pieņemti šie grozījumi, kuri nāks par labu daļai iedzīvotāju. VID atklāj, ka daudzi iespējams saņems dāvanu. 

VID funkcijas ietver nodokļu un nodevu administrēšanu, lai nodrošinātu valsts budžeta ieņēmumus. Tas veic arī uzņēmējdarbības uzraudzību, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ievēro likumus un noteikumus.

VID nodrošina arī muitas kontroli, lai aizsargātu valsts robežas un veicinātu legālo tirdzniecību. Vēl viena funkcija ir cīņa pret ēnu ekonomiku un nodokļu nemaksāšanu, lai nodrošinātu taisnīgu un godīgu ekonomisko vidi.

VID nodrošina arī konsultācijas un informāciju nodokļu maksātājiem, lai palīdzētu tiem izpildīt savus pienākumus un tiesības.

Tests:

Pārbaudi savas zināšanas par latviešu žargonvārdiem!

Vai tu zini ko nozīmē šie latviešu populārie žargonvārdi? 

1 / 3

Vai tu zini ko nozīmē šis latviešu žargonvārds? 

2 / 3

Vai tu zini ko nozīmē šis latviešu žargonvārds? 

3 / 3

Vai tu zini ko nozīmē šis latviešu žargonvārds? 

Your score is

The average score is 40%

0%

 

Treškārt, VID nodrošina muitas kontroli, kas ir svarīga, lai aizsargātu valsts robežas un veicinātu likumīgu starptautisko tirdzniecību. Muitas funkcija ietver preču importēšanas un eksportēšanas uzraudzību, lai novērstu kontrabandu, nelegālu preču apriti un nodrošinātu, ka tiek iekasēti visi nepieciešamie muitas maksājumi.

Ceturtkārt, VID aktīvi cīnās pret ēnu ekonomiku un nodokļu nemaksāšanu. Tas ietver dažādu pasākumu īstenošanu, lai identificētu un sodītu tos, kas mēģina izvairīties no nodokļu maksāšanas. Šī cīņa ir būtiska, lai nodrošinātu taisnīgu un godīgu ekonomisko vidi, kurā visi tirgus dalībnieki spēlē pēc vienādiem noteikumiem.

Piektkārt, VID sniedz konsultācijas un informāciju nodokļu maksātājiem, lai palīdzētu tiem izpildīt savus nodokļu pienākumus un izmantot savas tiesības. Tas ietver dažādu vadlīniju, skaidrojumu un izglītojošo materiālu izstrādi un pieejamību, kā arī konsultāciju sniegšanu gan klātienē, gan attālināti.

Kopumā VID darbojas kā svarīgs valsts mehānisms, kas nodrošina ne tikai nodokļu iekasēšanu un valsts budžeta uzturēšanu, bet arī ekonomikas regulēšanu, uzņēmējdarbības uzraudzību un sabiedrības informēšanu.

 

Lasi vēl: Trīs zīmes no 5. jūnija piedzīvos izaicinājumus, kas novedīs pie bagātības un jaunas kaislīgas mīlestības

Ļoti svarīgi! 

Ja esi parādā VID un neesi samaksājis parādu, var iestāties vairāki negatīvi seku scenāriji. Sākotnēji VID nosūtīs atgādinājumus un brīdinājumus par parāda samaksu.

Ja parāds netiek samaksāts noteiktajā termiņā, VID var sākt piedziņas procesu, kas ietver parāda piespiedu iekasēšanu. Tas var nozīmēt banku kontu arestu, kur VID var ieturēt parādu tieši no konta. Ja parādniekam ir īpašumi, VID var pieprasīt nekustamā īpašuma vai citu vērtīgu lietu izsoli, lai segtu parādu.

Turklāt, parādu var nodot tiesu izpildītājam, kurš veic tālākas darbības parāda piedziņai. Tas var izraisīt papildu izmaksas un procentus. Pastāv arī iespēja, ka parādnieks tiks iekļauts parādnieku reģistros, kas var negatīvi ietekmēt kredītvēsturi un apgrūtināt nākotnes finanšu darījumus.

Ja parāds ir liels vai ilgstoši netiek atmaksāts, VID var veikt arī citas tiesiskās darbības, piemēram, piemērot administratīvos sodus vai iesniegt prasību tiesā.

Bet vai tu dzirdēji ziņu, ka VID nācis klajā ar patīkamu ziņu, ka daļa iedzīvotāji tuvākajā laikā saņems dāvanu. Lasām tālāk!

Turpinājumu lasiet nākošajā lapā

 

Valdība atbalstīja Finanšu ministrijas budžeta programmas “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” apropriācijas palielināšanu par 48 435 800 eiro.

Šis līdzekļu pieaugums ir paredzēts, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu segt hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzības nodevu maksājumus pirmajā pusgadā. Tādējādi nauda tiks pārskaitīta no VID uz hipotekāro kredītu ņēmēju kontiem.

Par 2024. gada pirmo ceturksni valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā tika iemaksāta hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzības nodeva 24 235 800 eiro apmērā. Pamatojoties uz iemaksāto nodevu par pirmo ceturksni, tiek prognozēts, ka valsts budžeta ieņēmumi palielināsies par 48 435 800 eiro 2024. gada pirmajā pusgadā.

Paredzams, ka šis pieaugums palīdzēs stiprināt finansiālo stabilitāti un nodrošinās papildu resursus valsts ekonomikas attīstībai un sociālās labklājības veicināšanai.

 

Saskaņā ar paziņojumu, kas tika izsniegts 6. decembrī pagājušajā gadā, tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL), kas paredz hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu. Šo grozījumu mērķis ir kompensēt kredītu procentus hipotekāro kredītu ņēmējiem, kuri izmanto kredītus mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Šāda kompensācija tiek veikta, lai mazinātu sabiedrības ekonomisko slogu, ko izraisījusi EURIBOR likmes paaugstināšanās un inflācijas ietekme uz kredīta maksājumiem un dzīvošanas izdevumiem.

Grozījumi nodrošina papildu finansiālu atbalstu mājsaimniecībām, palīdzot tām tikt galā ar palielinātajiem kredīta maksājumiem un uzturēšanas izdevumiem, tādējādi veicinot sociālo stabilitāti un ekonomisko drošību.

Lasi vēl: Labākais veids, kā marinēt gaļu, lai tā būtu maiga un garšīga. Tas ir daudz vienkāršāk, nekā jūs domājat!

Svarīga informācija!

Nodokļu pārmaksa rodas, ja nodokļu maksātājs samaksā vairāk nodokļu nekā pienākas saskaņā ar piemērojamiem nodokļu likumiem un noteikumiem. Tas var notikt vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, nodokļu maksātājs var kļūdīties, aizpildot nodokļu deklarāciju, piemēram, nepareizi aprēķinot ienākumus vai atskaitījumus.

Otrkārt, darba devējs var ieturēt pārāk lielu nodokļu summu no darba algas, pamatojoties uz neprecīzu informāciju par nodokļu maksātāja atvieglojumiem vai atskaitījumiem.

Treškārt, nodokļu maksātājs var veikt avansa maksājumus, kas pārsniedz faktisko nodokļu saistību. Vēl viens iemesls var būt nodokļu atvieglojumu vai kredītu piešķiršana, par kuriem nodokļu maksātājs nav bijis informēts vai kurus nav pareizi piemērojis sākotnējā deklarācijā.

Rezultātā, pēc nodokļu deklarācijas iesniegšanas un pārbaudes, var konstatēt, ka samaksātā nodokļu summa pārsniedz faktiskās nodokļu saistības, radot nodokļu pārmaksu.

 

Leave a Comment