Satiksmes ministrijas paziņo, ka gaidāmi jaunumi un izmaiņas, kuras skars pilnīgi visus autovadītājus!

Ministru kabinets atbalstīja Satiksmes ministrijas sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā un tas nozīmē, ka pavisam drīz visiem šoferīšiem gaidāmas izmaiņas. 

Satiksmes ministrijas uzdevums ir veidot, vadīt un koordinēt valsts politiku transporta un sakaru jomā, lai nodrošinātu efektīvu, drošu un ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas atbilst valsts ekonomiskajām, sociālajām un vides vajadzībām.

Ministrija ir atbildīga par transporta infrastruktūras attīstību, tostarp ceļu, dzelzceļu, jūras un aviācijas nozarēs, veicinot modernu un labi uzturētu ceļu tīklu, efektīvus dzelzceļa pārvadājumus, drošus jūras ceļus un konkurētspējīgu aviācijas nozari.

Tā rūpējas par sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti, sekmējot integrētu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visiem iedzīvotājiem.

 

Papildus infrastruktūras attīstībai ministrija strādā arī pie transporta drošības jautājumiem, izstrādājot un ieviešot regulas un standartus, kas samazina avāriju un incidentu risku visos transporta veidos.

Satiksmes ministrija aktīvi iesaistās arī starptautiskās sadarbības veicināšanā transporta un sakaru nozarēs, piedaloties Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju darbā, lai nodrošinātu Latvijas interešu aizstāvību un integrāciju starptautiskajā transporta tīklā.

Ministrija ir atbildīga par inovāciju un tehnoloģiju attīstības veicināšanu transporta un sakaru jomā, tostarp atbalstot jaunu tehnoloģiju ieviešanu un digitalizāciju, lai uzlabotu transporta sistēmas efektivitāti un vides ilgtspējību.

Tā strādā pie transporta sektora energoefektivitātes uzlabošanas un emisiju samazināšanas, lai veicinātu vides aizsardzību un atbilstību klimata mērķiem.

Lasi vēl: 2024. gada vasara dos nežēlīgus triecienus uzreiz četrām zodiaka zīmēm vienlaicīgi: nervu sabrukums nodrošināts

Satiksmes ministrija nodrošina arī pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, veicinot modernu sakaru infrastruktūru attīstību un uzturēšanu, kas ir būtiska informācijas sabiedrības un digitālās ekonomikas attīstībai. Tā regulē un uzrauga telekomunikāciju tirgu, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un lietotāju tiesību aizsardzību.

Bet kas galu galā ir šie jaunumi? Noskaidrosim jau tulīt pat! Jauni šoferīši gan neizprot līdz galam šos pieņemtos noteikumus.. Lasām!

Turpinājumu lasiet nākošajā lapā

Leave a Comment