Latvijas iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka tiek palielināti dažādi naudas pabalsti! Kam tos piešķirs?

No 2024. līdz 2029. gadam tiks pakāpeniski atjaunota papildu piemaksa par apdrošināšanas stāžu tiem, kuri saņem vecuma un invaliditātes pensijas, kuras piešķirtas no 2012. līdz 2028. gadam, un kuriem ir uzkrāts apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim.

2024. gadā šo papildu piemaksu saņems personas, kuras sāka saņemt pensiju 2012., 2013. un 2014. gadā. Cilvēkiem, kuriem no 2024. gada 1. janvāra būs tiesības uz šo papildu piemaksu, to piešķirs no 2024. gada 1. janvāra, un tas tiks izmaksāts kopā ar aprīļa pensiju šajā pašā gadā.

Tiks nodrošināts mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā, kas papildus aprūpes pakalpojumiem ietvers arī valsts finansētu sociālo aprūpi, atbalstu un tehniskos palīglīdzekļus. Pakalpojumu varēs saņemt pilngadīgas personas, kurām būs izsniegts attiecīgs iestādes konsīlija lēmums par nozīmētu aprūpi dzīvesvietā. Pakalpojumu sniegs valsts izvēlēti pakalpojuma sniedzēji visā Latvijas teritorijā.

 

Lasi vēl: Slavena astroloģe pastāsta kas katru zodiaka zīmi sagaidīs uz Lieldienām; ne visiem veiksme

Valsts nodrošinās pašvaldībām līdzfinansējumu aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir valsts komisijas noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Līdzfinansējums bērniem tiks turpināts arī pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Cilvēku ar invaliditāti asistentu un pavadoņu atlīdzības apmērs par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu tiks paaugstināts par 6%, nosakot to 5,42 eiro apmērā.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti tiks paaugstināta no 106,72 eiro līdz 160 eiro mēnesī. Janvārī un februārī atbalsts tiks izmaksāts iepriekšējā apmērā, un pabalsta apmēra starpību par janvāri un februāri izmaksās 2024. gada martā.

 

Leave a Comment