No šī gada 1.jūlija šiem kategorijas iedzīvotājiem mainīsies valsts pabalsti; noskaidrosim kuriem

No vasaras, 1.jūlija daudziem Latvijas iedzīvotājiem mainīsies valsts pabalsta apmērs. Paredzēts, ka konkrēto kategoriju iedzīvotajiem mainīsies valsts pabalsts. 

Valdība rosinājusi grozījumus Sociālās apdrošināšanas likumā, kas nodrošinātu, ka no 2023.gada minimālā ienākuma slieksnis nebūs zemāks par 20% no mediānas ienākumiem.

Tas attiektos uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, minimālo vecuma un invaliditātes pensiju un sociālās palīdzības saņēmējiem. Minimālo ienākumu sliekšņi dažādām sociālajām grupām ir noteikti dažādos līmeņos, tiem piemērojot dažādus koeficientus.

Sliekšņa apmērs mainās atkarībā no personai piešķirtās invaliditātes grupas un no tā, vai persona ar invaliditāti ir nodarbināta. Paredzēts, ka minimālās vecuma pensijas un invaliditātes pensijas apmērs būs 25 procenti no mediānas ienākumiem, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procenti.

Vasarā pieaugs arī minimālās pensijas un pabalsti atbilstoši noteiktajiem minimālajiem līmeņiem.

Kamēr pabalstu pieaugums vairumam nebūs īpaši liels, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pamatapmērs no pašreizējiem 109 līdz 125 eiro mēnesī palielināsies pensijas vecumu sasniegušajiem, kuriem nav uzkrāta pietiekama darba pieredze, lai tiktu piešķirta vecuma pensija, un cilvēki ar trešo invaliditātes grupu (tas ir 20 procenti no mediānas ienākumiem).

Lasi vēl: Basketbola leģendas Semjonovas dzīvē milzu nelaime; sportiste nikna un sašutusi

Cilvēkiem ar trešo invaliditātes grupu kopš bērnības summa pieaugs no pašreizējiem 136 līdz 157 eiro mēnesī (25 procenti no mediānas ienākumiem).

 

COMMENTS

Leave a Comment