Kādās situācijās Dievs uzsūta cilvēkam došanos aizsaulē. Atbilstoši Bībelei tas notiek tikai divos gadījumos

Bībelē skaidri, stingri un skarbi teikts, ka Dievs sūta cilvēkam došanos aizsaulē tikai divos gadījumos. Trešās iespējas vienkārši nav!

Pirmais variants

Gadās tā, ka cilvēks savā garīgajā dzīvē paceļas līdz tādam līmenim, uz kādu viņš savas dzīves laikā ir spējīgs. Dievs atņem šai personai dzīvību, jeb pareizāk sakot, izglābj viņa dvēseli. Tas notiek tieši tāpēc, lai nesagaidītu brīdi, kad grēks skarbi ietekmēs cilvēka garīgo aizsākumu un sāks mudināt viņu uz samaitātību.

Otrais variants

Tas ir tad, kad cilvēks ir dziļi iestidzis grēkā. Bieži vien mēs to neredzam, bet Dievs redz visu.

Cilvēks ir tik dziļi nonācis grēcīgo saišu važās un grēks viņā tik ļoti progresē, ka vairs nav iespēju laboties, un situācija var pat pasliktināties. Dievs rūpējas par ikvienu dvēseli un neļauj grēciniekam nokrist vēl zemāk un ar savu dzīvi novest iznīcībā vēl vairākus citus cilvēkus.

 

Tāpēc Dievs paņem pie sevis cilvēku ar visu viņa grēcīgumu, zinot, ka viņš ir pelnījis pazušanu. Taču Tas Kungs tik un tā par šo cilvēku rūpējas, aiztaupot viņam tādu “elles moku dziļumu”, kāds viņam pienāktos.

Viss kļūst ļoti skaidrs – ja tu esi ticībā attaisnots, tu būsi svētīts. Nav neviena ticībā attaisnota, kura dzīve nebūtu radikāli mainījusies. Ikviens, kurš ir izbēdzis no Dieva tiesas, ir piedzīvojis radikālu Dieva darbu savā personīgajā dzīvē.

Apustulis Pāvils rakstīja: ”Vai tad jūs nezināt, ka tad, kad jūs kādam kalpojat paklausības dēļ, jūs esat vergi tam, kam pakļaujaties – vai nu grēkam, kas noved pie aiziešanas, vai paklausībai, kas noved pie taisnības?” (Romiešiem 6:16).

Lasi vēl: Stingri senču aizliegumi uz šodienu, 1.aprīli. Viņi ticēja, ka šo pārkāpjot tu piesaisti nelaimes

Tas skaidri parāda, ka grēks noved pie aiziešanas. Tādā pašā veidā dzīve, kas norit grēka varā, ved uz aiziešanu. Jūs jau atrodaties garīgā aiziešanas stāvoklī pirms atgriešanās, tāpēc patiešām ir tā, it kā jūs dotos no vienas n*es uz otru.

Turpinājumu lasiet nākošajā lapā 

Leave a Comment