Kādās situācijās Dievs uzsūta cilvēkam došanos aizsaulē. Atbilstoši Bībelei tas notiek tikai divos gadījumos

Pāvils turpina: “Ko tad jūs ieguvāt no tā, par ko tagad kaunāties? Jo rezultāts ir aiziešana” (Romiešiem 6:21). Tad viņš vēlreiz uzsver: “Jo grēka alga ir aiziešana” (Romiešiem 6:23). 16. pants saka, ka rezultāts ir aiziešana, 21. pants saka, ka rezultāts ir aiziešana, un 23. pants saka, ka grēka alga ir aiziešana.

Tas saka vienu un to pašu trīs dažādos veidos trīs dažādos pantos. Tas neattiecas uz fizisko nāvi, bet gan uz garīgo nāvi. Tā ir mūžīgā aiziešanā, mūžīgā iznīcība, mūžīgais sods. Tas, kura prāts klausa miesai, nonāks mūžīgā aiziešanā.

Vēstījuma romiešiem 8:6 otrā puse ir pilnīgs kontrasts. Tas attiecas uz patiesi ticīgajiem, tiem, kas ir piedzimuši no jauna. Pāvils raksta: “Bet garam noskaņots prāts ir dzīvība un miers” (6. pants).

 

Tas raksturo katru patiesi ticīgo Jēzum Kristum, tos, kas piedzimst no jauna. Viņu domāšana ir pilnībā mainījusies. Viņu dzīvē notiek pilnīgs pavērsiens, tāpēc viņu prāti tagad ir noskaņoti uz Svēto Garu un Svētā Gara lietām. Rezultāts ir tieši pretējs aiziešanai– tā ir dzīvība un miers.

Šī “dzīve” attiecas uz mūžīgo dzīvi cauri gadsimtiem. Pavisam cits liktenis priekšā tam, kurš pieder Dievam. “Miers” attiecas nevis uz Dieva mieru, kas ir subjektīvs, bet gan uz mieru ar Dievu, kas ir objektīvs. Nākamajā pantā jūs ievērosiet kontrastējošu vārdu “naidīgs”.

Tas nozīmē naidīgumu pret Dievu, karu ar Dievu. Bet 6. pantā “miers” attiecas uz naidīguma pretstatu. Tie, kas ir garīgi domājoši, tagad ir mierā ar Dievu, jo viņi ir samierinājušies ar Dievu caur Kunga Jēzus Kristus krustu. Šis miers attiecas uz mūžīgu izlīgšanas un pieņemšanas stāvokli ar Dievu.

 

Leave a Comment