Par bezmaksas digitālās izglītības kursiem senioriem!

Bezmaksas digitālās izglītības kursu pieejamība senioriem – šādu iniciatīvu Rīgas Aktīvo Senioru Alianse (RASA) ir publicējusi platformā ManaBalss.lv.

E-pakalpojumu lietošana ir kļuvusi par galveno mijiedarbības kanālu ne tikai, lai komunicētu ar ģimenes locekļiem un draugiem, bet arī ar valsts pārvaldi un bankām. Liela daļai pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāju trūkst pamatzināšanu, lai patstāvīgi lietotu digitālo tehnoloģiju sniegtās ērtības un apgūtu tīmekļa resursos atrodamās zināšanas. Bezmaksas digitālo kursu nodrošināšana būtiski veicinātu digitāli izolēto iedzīvotāju iekļaušanu.

Tāpēc RASA aicina Rīgas domi piešķirt finansējumu izglītības iestādēm, organizācijām un biedrībām, lai nodrošinātu papildus digitālās infrastruktūras nodrošinājumu, pieejamu un apmaksātu digitālo prasmju attīstības kursu izstrādi pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī veicinātu pedagogu kompetenču pilnveidi par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to pasniegšanu senioriem.

Digitālo kompetenču pamatzināšanas ne tikai nodrošina piekļuvi valsts pārvaldes, finanšu un ārstniecības iestādēm, bet arī būtiski mazina senioru sociālo atstumtību un veicina komunikāciju ar saviem tuviniekiem, draugiem un domubiedriem, sniedzot iespēju iesaistīties sabiedrisko procesu veidošanā, kā arī veicina iedzīvotāju, tai skaitā senioru, motivāciju iesaistīties mūžizglītības aktivitātēs.

Aicinām atbalstīt mūsu iniciatīvu “Nodrošināt bezmaksas digitālo izglītību senioriem” un aktualizēt šo tēmu Jūsu medija ziņās!

loading...

Leave a Comment