Notiek Raiņa, Cēsu un Dīvaliņa ielas koku sakopšana

 

Lai līdz putnu ligzdošanas perioda sākumam paveiktu lielākos šogad plānotos koku kopšanas pasākumus, Valmierā uzsākta koku sakopšana Raiņa ielas posmā no Valmieras apvedceļa līdz Beātes ielai. Plānveida koku kopšana šopavasar tiks veikta arī Dīvaliņa ielas posmā no Dīvaliņa kapiem līdz Tērbatas ielai, kā arī Cēsu ielas posmā no Kauguru ielas līdz bijušajam šaursliežu dzelzceļam.

Koku kopšana šajos ielu posmos tiek organizēta, balstoties uz 2020.gadā veiktās koku novērtēšanas rezultātiem. Visos šajos ielu posmos aug lieli, veci koki, Cēsu ielas posmā – galvenokārt bērzi, Dīvaliņa un Raiņa ielas posmiem – galvenokārt ozoli. To kopšana nepieciešama, lai nodrošinātu īpašumu un satiksmes dalībnieku drošību no vējā lūstošiem lieliem un smagiem koku zariem. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem Cēsu, Dīvaliņa un Raiņa ielas koku kopšanas pasākumus veic SIA “Arbolat” par kopējo līgumsummu 23 037,80 EUR ar PVN.

Iestājoties pavasarim un veicot īpašumu sakopšanu, svarīgi atcerēties:

• koku galotņošana kā to kopšanas prakse Valmierā ir aizliegta. Lielākoties Valmieras apstādījumos aug parastās liepas, kas galotņošanai nav piemērotas. To darot, liepas ātri sāk trupēt, iet bojā un kļūt bīstamas;

• ja nepieciešama koku zaru apzāģēšana vai koku zāģēšana, to iespējams veikt, saņemot pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas atļauju. Vairāk informācijas un iesnieguma veidlapa pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Pakalpojumi” – “Nekustamais īpašums” – “Koku ciršanas atļauja”;

• augļu koku kopšanai koku ciršanas atļauju saņemt nav nepieciešams. Taču svarīgi atcerēties, ka pilsētā nav atļauts dedzināt jebkāda veida atkritumus, tai skaitā arī zaļos – koku krūmus un zarus. Tiem iespējams pieteikt šķeldošanas pakalpojumu. Arī šogad Valmierā tiks organizēta zaru šķeldošanas akcija, dodot iespēju pieteikt īpašumus pašvaldības finansētam zaru šķeldošanas pakalpojumam;

• ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijās, tai skaitā arī Valmierā, koku ciršana ik gadu 15.aprīlī – 30.jūnijā ir aizliegta putnu ligzdošanas perioda dēļ;

• par īpašumu, tai skaitā tajā augošo koku sakopšanu, atbild tā īpašnieks. Pamanot kokus, kam pilsētas publiskajās teritorijās nepieciešama sakopšana, par to iespējams ziņot pašvaldībai, zvanot Operatīvās informācijas centram pa tālruni 8484, sūtot informāciju pašvaldības mobilajā lietotnē “Valmiera”, rakstot e-pastu [email protected] vai sūtot ziņu caur pašvaldības mājaslapu vai sociālajiem tīkliem.

Valmiera joprojām lepojas ar lieliem un veciem kokiem, kas daudzviet sastopami tās pilsētvidē. Šo koku kopšanā būtiski tos gan pēc iespējas ilgāk saglabāt kā dabisku un zaļu pilsētas rotu, taču vienlaikus rūpēties, lai tā neradītu apdraudējumu valmieriešiem un to īpašumam. Tādēļ parkiem, skvēriem un alejām ar lieliem un veciem kokiem Valmieras pilsētas pašvaldība ir pasūtījusi sertificētu koku kopšanas ekspertu veiktus koku stāvokļa novērtējumus jeb inventarizācijas. Par līdz šim veiktajām koku stāvokļa inventarizācijām plašāka informācija pieejama pašvaldības mājaslapas sadaļā “Pilsēta” – “Dabas teritorijas” – “Pilsētas koku novērtējumi”.

loading...

Leave a Comment