No 2024. gada 1. jūlija visiem, kuriem mājās ir kaķis gaidāms obligāts likums! Būs to jādara visiem!

Pieņemot grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā, turpmāk būs obligāti ar mikroshēmu apzīmēt ne tikai suņus, bet arī kaķus un mājas (istabas) seskus līdz četru mēnešu vecumam. Ministru kabinets izstrādās noteikumus, kas paredzēs izņēmuma gadījumus.

Kopš 2017. gada Lauksaimniecības datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā ir obligāti jāreģistrē suņi. Līdz šim kaķu un sesku čipēšana un reģistrēšana šajā datubāzē bija īpašnieka vai turētāja izvēle, ja vien dzīvnieki netika izvesti ārpus Latvijas.

No 1. jūlija arī kaķu un sesku īpašniekiem vai turētājiem būs pienākums nodrošināt, ka dzīvnieks līdz četru mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu (čipu), reģistrēts un tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase.

Ministru kabinetam līdz šī gada 1. jūlijam ir jāizstrādā noteikumi par izņēmumiem, kad kaķu un sesku apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija nebūs obligāta.

 

Pašlaik ir zināms, ka obligāti ar mikroshēmu būs jāapzīmē kaķi, kuri iziet ārpus īpašnieka valdījuma teritorijas, kā arī kaķi, kuri tiek atsavināti vai ievietoti patversmē.

Uzraudzības iestādes, piemēram, pašvaldības un Pārtikas un veterinārais dienests, konstatējot nereģistrētus un neapzīmētus dzīvniekus, rīkojas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un izdod administratīvo aktu, kas uzliek pienākumu attiecīgo dzīvnieku apzīmēt un reģistrēt. Latvijā kopumā līdz 10. aprīlim bija reģistrēti 217 332 suņi, 23 546 kaķi un 175 seski.

Lasi vēl: Satiksmes ministrijas paziņo, ka gaidāmi jaunumi un izmaiņas, kuras skars pilnīgi visus autovadītājus!

Latvijā kaķu saimniekiem, kas pārkāpj noteikumus par dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu, var tikt piemēroti administratīvi sodi. Galvenie sodi par noteikumu pārkāpšanu ietver:

Brīdinājums vai naudas sods: Par dzīvnieku nereģistrēšanu un neapzīmēšanu ar mikroshēmu (čipu) var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods. Naudas soda apmērs var būt atkarīgs no pārkāpuma smaguma un attiecīgās pašvaldības noteiktajiem sodiem.

Administratīvā atbildība: Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, uzraudzības iestādes, piemēram, pašvaldības un Pārtikas un veterinārais dienests, var izdot administratīvo aktu, kas uzliek saimniekam pienākumu apzīmēt un reģistrēt kaķi. Ja saimnieks nepilda šo administratīvo aktu, viņam var tikt piemērots papildu sods par administratīvā akta nepildīšanu.

Pašvaldību noteikumi: Dažās pašvaldībās var būt specifiski noteikumi un sodi par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpumiem, piemēram, par dzīvnieku neuzraudzīšanu sabiedriskās vietās, par higiēnas prasību neievērošanu vai par dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu.

 

Leave a Comment