Nepatīkama informācija visiem skolēniem, kuri vēl turpina mācīties!

No šī brīža skolēnus ģimenes ārsts vairs nevarēs atbrīvot no valsts eksāmeniem. Valdība lēmusi, ka atbrīvojumu varēs izsniegt tikai ārsts speciālists vai ārstu kolēģija, pie kuras skolēns vērsies pēc palīdzības ar kādu veselības problēmu.

Valdības veiktās izmaiņas skolēnu atbrīvošanas no valsts pārbaudes darbiem kārtībā atbalstīja Veselības inspekcija. Pārbaudot ārstu izteikumus, viņi atklāja, ka lielākā daļa skolēnu jau iepriekš ir vērsušies pēc palīdzības pie ārstiem speciālistiem un saņēmuši viņu palīdzību un aprūpi.

Lai samazinātu ģimenes ārstu slodzi, izrakstus ar ieteikumiem atbrīvot izglītojamos no valsts pārbaudes darbiem izsniegs ārsti speciālisti vai ārstu konsilijs. Šīs organizācijas palīdzēs izglītojamajiem risināt veselības problēmas.

Atbrīvotajiem skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem pamatizglītības pakāpē var piešķirt atbrīvojumu no valsts pārbaudes darbiem ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz izglītības iestādes likumiskā pārstāvja iesniegumu. pilngadīgs skolēns vai nepilngadīgais skolēns un valsts vai pašvaldības pedagoģiskā medicīniskā komisija.

Lasi vēl: No 1. februāra trim zodiaka zīmēm sakārtosies dzīve: astrologi dod padomus, kā nepalaist garām veiksmi

Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu no valsts pārbaudes darbiem ir atbrīvoti pieaugušo olimpisko izlašu dalībnieki, kā arī studenti, kuri ir Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbinieki.

 

Leave a Comment