Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz diskusiju “Latvijas māksla 21. gadsimtā. Nacionālais krājums”

Ceturtdien, 2018. gada 25. janvārī, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē ARSENĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1) norisināsies diskusija “Latvijas māksla 21. gadsimtā. Nacionālais krājums”, kuras mērķis ir rosināt domu apmaiņu par aktuālā laikmeta mākslas liecību iekļaušanu Nacionālajā muzeju krājumā.

PASĀKUMS

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) rīko šo tikšanos, lai vērstu uzmanību uz mākslas institūciju iespējām nodrošināt mērķtiecīgu, stratēģisku un savstarpēji koordinētu jaunākās mākslas kolekcionēšanu un arhivēšanu atbilstoši pašreizējām valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Vai valstī ir kopīgs redzējums par Nacionālā muzeju krājuma attīstību, it īpaši attiecībā uz 21. gadsimta liecībām? Kas un pēc kādiem principiem šodien raksta aktuālo Latvijas mākslas vēsturi, veidojot valsts mākslas kolekciju? Diskusija notiks izstādes “LNMM jaunieguvumi. 21. gadsimts” ietvaros.

Sarunā piedalīsies LR Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese, kā arī Jauno mediju kultūras centra RIXC līdzdibinātāja, māksliniece Rasa Šmite. Diskusiju ievadīs sociālās atmiņas pētnieka Mārtiņa Kaprāna vadmotīvs par nacionālā jēdziena izpratni un mākslas zinātnieces Ievas Astahovskas stāstījums par tendencēm 21. gadsimta Latvijas mākslā.

Pasākuma moderators – mākslas teorētiķis un kurators Kaspars Vanags.

Laikmeta aktuālās mākslas kolekcionēšana ir viena no LNMM darbības prioritātēm, taču sistemātiskai kolekciju papildināšanai nepieciešams stabils finansēšanas mehānisms. “Muzejs pēdējās desmitgadēs ir izmantojis visas finansējuma piesaistes iespējas,” norāda direktore Māra Lāce. “Šo gadu pieredze apliecina nepieciešamību skaidrāk un prognozējamāk iezīmēt valsts finansējumu nacionālās mākslas kolekcijas veidošanai.” Ierobežota finansējuma apstākļos, blakus iepirkumiem, lielu daļu kolekcijas sastāda mecenātu, mākslinieku un muzeja atbalstītāju ierosināti dāvinājumi. Diskusijā Māra Lāce sniegs ieskatu LNMM krājuma komplektēšanas politikā, kā arī pastāstīs par kritērijiem jaunieguvumu izvēlē, iepazīstinot ar muzeja ekspertiem, kuriem uzticēts šis atbildīgais uzdevums.

Latvijas laikmetīgās mākslas liecības tiek apkopotas vairākos krājumos. Līdzās Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam nozarē pārliecinoši darbojas arī vairākas nevalstiskās organizācijas, kas saņem valsts finansējumu savu krājumu un arhīvu attīstībai. Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese un Jauno mediju kultūras centra RIXC līdzdibinātāja Rasa Šmite diskusijā konkretizēs valsts deleģētās funkcijas savās organizācijās, pastāstot par kolekciju un arhīvu formēšanas principiem. Vai un kā tas sasaucas ar valstiskā sektora krājuma veidošanas nostādnēm? Kā nodrošināt, lai komplektēšanas politikas nedublētos? Vai daļa no nevalstisko organizāciju vāktā arhīvu materiāla nākotnē nebūtu iekļaujama Nacionālajā muzeju krājumā?

Diskusija pievērsīsies arī jautājumam par valstij piederošo topošā Latvijas Laikmetīgā mākslas muzeja krājuma daļu, kas pašlaik nodots glabāšanā Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Kā šāda situācija izveidojusies un ko ar to plānots darīt turpmāk?

Tas viss izvirza jautājumu par valsts politiku 21. gadsimta kultūras mantojuma saglabāšanā. Kāpēc ir svarīgi krāt, glabāt, pētīt un popularizēt – un kā to darīt visefektīvāk?

Uz diskusiju tiek aicināti nozares profesionāļi un visi interesenti.

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Ieeja izstādē – 1,50 EUR (ceturtdienas akcijas “Labā diena” ietvaros).

Vietu skaits nav ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Uzziņas pa tālruni (+371) 67 716108 vai e-pastu [email protected].

Muzeja kolekcijas izstāde “LNMM jaunieguvumi. 21. gadsimts” būs skatāma līdz 28. janvārim.

Leave a Comment