Banku augstskola aicina nesasteigt augstskolu apvienošanu, kas var draudēt ar lieliem tēriņiem un problēmām

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece brīdina, ka steiga veicināt augstskolas apvienošanu var kaitēt ne tikai studentiem un finanšu nozarei, bet arī valstij.

Viņa stāsta, ka saistību uzņemšanās, pilnībā neizprotot to apjomu, var radīt negatīvas sekas. Banku augstskola vēlas īstenot integrācijas procesu zinātnes augstskolā atbilstoši labas pārvaldības principiem un nodrošināt apstākļus, kādos Augstākās izglītības padome un Ministru kabinets pieņem sabalansētu lēmumu, mazinot tiesvedības riskus.

IZM strādā pie augstskolu ātrākas apvienošanas, bet Banku augstskola ir brīdinājusi par saistītajiem riskiem un iesniegusi plānu. Ministrija izklāsta, kā process būtu jāpārvalda. Banku augstskola ir uzsākusi pētījumu ar ekspertiem, lai nodrošinātu studentu spēju konkurēt darba tirgū, vienlaikus saglabājot finanšu izglītības kvalitāti.

Ekspertu galvenais uzdevums ir identificēt esošās izglītības konkurētspējas galvenos aspektus, atšķirības pieejā izglītības procesa organizēšanai un labākās administratīvās, akadēmiskās un juridiskās formas priekšrocību saglabāšanai.

Virsmērķis ir integrācija zinātnisko augstskolu ekosistēmā, vienlaikus ņemot vērā, ka 95% Banku augstskolas studentu par studijām maksā. Banku augstskola šobrīd gatavo pieprasītus speciālistus, un tai ir nozīmīga loma finanšu sektorā.

Lai apzinātu vajadzības, uzsākts dialogs ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju un starptautisku uzņēmumu pārstāvjiem, kuros strādā daudz Banku augstskolas studentu. Pieaugošais pieprasījums pēc prakses vietām finanšu sektorā liecina, ka pieaug nepieciešamība pēc speciālistiem šajā jomā.

Lielākā daļa BA absolventu Latvijā ir nodarbināti un saņem salīdzinoši augstu algu. Banku augstskolas rektors saka, ka finanšu izglītība nevar tikt uzskatīta par otrās šķiras priekšmetu, un ir jāatrod labākais veids, kā to integrēt augstskolas mācību programmā, lai studenti, finanšu izglītības kvalitāte un finanšu nozare kopumā necieš.

Peiseniece arī atgādina, ka Banku Augstskola ir citā situācijā kā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija vai Liepājas Universitāte, ko arī skar apvienošana, jo Banku augstskolas budžeta lauvas tiesu veido ieņēmumi no studentu mācību maksas nevis valsts dotācijas, tādēļ īpaši svarīgi turpināt nodrošināt konkurētspējīgu izglītību un piedāvāt visas esošas priekšrocības, kas ir BA studentiem un absolventiem.

Leave a Comment