Vienojas par kopīgas Baltijas valstu sadarbības veicināšanu ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstībai

Šodien, 17.augustā, Norvēģijas – Baltijas mēroga pieredzes apmaiņas simpozijā par Eiropas Zaļā kursa pamatnostādņu piemērošanu un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanu panākta vienota izpratne par konstruktīvas sadarbības nepieciešamību vienotas e-mobilitātes attīstības veicināšanai visās trīs Baltijas valstīs.

Pieredzes apmaiņas simpozijā ar savu pieredzi klimata un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanas jautājumos dalījās vadošie Norvēģijas eksperti, sniedzot labākās prakses piemērus. Norvēģija zaļākas ekonomikas veidošanas procesā ir ieviesusi vairākas politikas, kas demonstrējušas būtiskus panākumus, samazinot autotransporta radīto emisiju apjomu.

Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa stratēģija pieprasa samazināt transporta sektora emisiju līmeni par 90% līdz 2050.gadam. Tajā paša laikā Norvēģija jau šobrīd ir īstenojusi efektīvu ilgtspējīgas e-mobilitātes veicināšanas politiku un ir vadošā valsts pasaulē ar lielāko elektrisko automašīnu skaitu uz vienu iedzīvotāju. Pērn vairāk nekā puse jeb 64,5% no visām jaunajām pārdotajām automašīnām Norvēģijā bija elektriskie auto, bet šā gada pirmajā ceturksnī elektrisko automašīnu pārdošanas īpatsvars jau sasniedza 82,9%.

“Šī brīža ģeopolitiskajā situācijā un ilgtermiņā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai kopā ar citām Eiropas valstīm ir kritiski svarīgi koordinētā veidā mazināt atkarību no fosilajiem energoresursiem. Tas tiešā veidā saskan ar Eiropas nosprausto Zaļo kursu un globālās sabiedrības vienošanos mazināt CO2 izmešus.

Tāpēc mācīšanās no Norvēģijas, kas ir līdere ilgstspējīgas mobilitātes ieviešanā un CO2 izmešu mazināšanā, ir svarīga, jo tas varētu mums palīdzēt sasniegt ātrākus rezultātus un izvairīties no iespējamām kļūmēm Baltijā. Lai stiprinātu mūsu enerģētisko neatkarību un mazinātu ietekmi uz vidi, ir nepieciešama mērķtiecīga un koordinēta rīcība ne tikai starp publisko un privāto sektoru, bet arī starp galvenajiem lēmumu pieņēmējiem, ieinteresētajām personām un pusēm pāri robežām.

Esmu gadarīts, ka “Møller Baltic Import” iniciējis šo tēmu Baltijas līmenī, lai kopā mēs varētu veicināt zaļās pārejas ieviešanas procesus un rezultātus transporta sektorā visās trīs Baltijas valstīs,” skaidro Matīss Kukainis, Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes priekšsēdētājs.

“Lai efektīvi virzītos Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanā un pietuvotos Norvēģijas piemēram, mums – trim Baltijas valstīm – ir vienoti kopā jādarbojas, lai nodrošinātu reģiona enerģētisko drošību un neatkarību, kā arī mērķtiecīgi soli pa solim veicinātu e-mobilitātes attīstību.

Ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai, pārejai uz videi draudzīgu transportu ir jābūt roku rokā ne tikai ar uzlabojumiem infrastruktūrā, bet arī ar skaidru motivāciju iedzīvotājiem mainīt pārvietošanās paradumus. Norvēģijas piemērs rāda, ka būtiska loma ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanā, ir valsts atbalstam elektroauto iegādei un pašvaldībām nodrošinot infrastruktūras pieejamību.

Lai gan salīdzinājumā ar Norvēģiju, mēs šobrīd esam ceļa sākumā, mobilitātes paradumi mainās un pieprasījuma tendence pēc elektroauto aug gan privātajā, gan komerciālajā segmentā. Līdz ar to ir būtiski aizgūt labās prakses piemērus no Norvēģijas, kas ir īstenojami Baltijas valstīs, lai nodrošinātu straujāku pāreju uz ilgtspējīgas mobilitātes risinājumiem un stirpinātu reģiona enerģētisko neatkarību ilgtermiņā,” uzsver “Møller Baltic Import” izpilddirektore Ilze Grase-Ķibilde.

Pieredzes apmaiņas simpozija ietvaros, piedaloties valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, savā pieredzē dalījās Norvēģijas eksperti par valsts un pašvaldību lomu un iespējām mērķtiecīgas e-mobilitātes politikas īstenošanā, lai efektīvi samazinātu autotransporta emisiju līmeni un veicinātu viedās satiksmes infrastruktūras nākotnes attīstību.

Norvēģijas pieredzes veiksmes atslēga ir cieša sadarbība starp valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sekmīga nodokļu likmju un atvieglojumu kombinācija, kas ļāvuši Norvēģijai būtiski veicināt ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstību un nodrošināt augstu elektrisko transportlīdzekļu izplatību Norvēģijā. Papildus tam elektrisko auto īpašnieku priekšrocības ietver bezmaksas autostāvvietu atsevišķās publiskajās autostāvvietās, maksas ceļu izmantošanu bez maksas, bezmaksas piekļuvi prāmjiem, kas savieno valsts autoceļus, un autobusu joslu izmantošanu, kā arī citas priekšrocības.

Norvēģijas un Baltijas mēroga pieredzes apmaiņas simpoziju par e-mobilitātes veicināšanu, ar “Møller Baltic Import” atbalstu, organizē Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā ar pārstāvniecībām Igaunijā un Lietuvā.

Leave a Comment