Ministru kabinets lēma, ka no šā gada 16. maija šai Latvijas iedzīvotāju kategorijai tiks piešķirts finansiāls atbalsts

Ministru kabineta sēdes laikā sešpadsmitajā maijā tika pieņemti superīgi jaunumi, kas ietekmēs mūs daudzus. 

 

Tika veikti grozījumi Atveseļošanas fonda atbalsta programmā, nodrošinot uzņēmumiem iespēju atkārtoti saņemt finansējumu. Līdzekļi tiks izmantoti to energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju izmantošanai un nulles emisiju (elektrisko) transportlīdzekļu iegādei.

 

Tuvāko nedēļu laikā ALTUM uzsāks pieņemt uzņēmumu pieteikumus dalībai atbalsta programmas otrajā atlases kārtā par kopējo finansējumu 31,58 miljoni EUR, tajā skaitā:

– saules paneļiem u.c. AER  tehnoloģijām pašpatēriņam – 15,85 miljoni EUR;

energoefektivitātei – 12,46 miljoni EUR;

elektroauto iegādei tikai eksportējošiem apstrādes rūpniecības komersantiem – 3,26 miljoni EUR.

Atlase tiks organizēta divu mēnešu garumā.

 

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atklātos konkursos, kuros lielāku punktu skaitu saņems projekti, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas samazinājumu, rēķinot uz atbalstu 1000 EUR.

 

Lasi vēl: “Kāpēc citi tevi apskauž, aprunā?”; Tava zodiaka zīme to pastāstīs, noteikti izlasi

 

Atbalsts uzņēmējiem tiks sniegts kā aizdevums vai paralēlais aizdevums, lai paaugstinātu energoefektivitāti nedzīvojamās ēkās un ražošanas procesos vai īstenotu AER projektus pašpatēriņa nodrošināšanai. ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums pieejams ar 30 % kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai jeb ALTUM samazinās aizdevuma apmēru 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 miljonus EUR, ja tiks īstenots plānotais projekts, sasniedzot tajā noteiktos mērķus.

Leave a Comment