Latvijas Loto ziedo 12 000 eiro izglītojošai grāmatai par bērnu drošību

Labo mērķu programmas ietvaros, Latvijas Loto ziedojusi 12 000 eiro nodibinājumam “Fonds Mammām un Tētiem”, lai turpinātu vecāku izglītošanas aktivitātes par bērnu drošību un mentālo veselību.

Pateicoties Latvijas Loto ziedojumam, tiks atjaunota un atkārtoti izdota izglītojoša rokasgrāmata vecākiem “Kā nosargāt sava bērna dzīvību”, kas jaunajiem vecākiem bez maksas tiks dāvāta visās dzemdniecības iestādēs Latvijā.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), kā arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, Latvija bērnu traumatisma ziņā ieņem vienu no pirmajām vietām Eiropā. Augsts ir ne vien bērnu traumu skaits, bet arī bērnu mirstības rādītāji no gūtajām traumām un ārējiem cēloņiem. Lielu daļu no šīm traumām un negadījumiem būtu bijis iespējams novērst, ja vien vecāki savlaicīgi būtu informēti par riskiem, kas apdraud viņu bērnus. Līdz ar to izglītojošas rokasgrāmatas “Kā nosargāt sava bērna dzīvību” atjaunošana, iekļaujot aktuālos riskus bērnu drošībai un mentālās veselības veicināšanai, ir īpaši būtiska bērnu traumatisma mazināšanai Latvijā un ģimeņu emocionālās labklājības veicināšanai.

“Lai mazinātu bērnu traumatismu, kā arī mirstību no sadzīves traumām, vecākiem ir jānodrošina izglītojoša un praktiska informācija par riskiem, kas bērnus apdraud, un arī to, kā sniedzama pirmā palīdzība, ja nelaime ir notikusi. Pēc Pasaules Veselības organizācijas aprēķiniem, trīs no četriem nelaimes gadījumiem, kuros cietuši bērni (tai skaitā miruši), ir bijis pieaugušo cilvēku spēkos novērst… Mēs varam savus bērnus pasargāt, ja vien zinām, kā,” par grāmatas nepieciešamību stāsta Inga Akmentiņa Smildziņa, vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja.

“Bērni ir mūsu nākotne – rūpes par viņu drošību un mentālo veselību ir ieguldījums ilgtspējīgas sabiedrības attīstības pamatā. Labo mērķu programma ir iespējama, pateicoties tieši sabiedrības atbalstam un Latvijas Loto loteriju dalībniekiem, jo daļa no loteriju ieņēmumiem tiek ziedota sabiedriskā labuma mērķu, izglītības un sociālās labklājības programmām. Vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv atbalsts sniedz iespēju jaunajām ģimenēm izglītoties par bērnu drošību un ģimeņu emocionālo labklājību, lai mēs visi dzīvotu drošākā vidē, drošākā Latvijā,” norāda Latvijas Loto valdes priekšsēdētājs Edgars Lediņš.

Latvijas Loto Labo mērķu programmas ietvaros, jau vairāk kā 20 gadus sniedz atbalstu dažādām organizācijām, fondiem un biedrībām, ziedojot daļu no Latvijas Loto loteriju ieņēmumiem sabiedrisko mērķu vārdā, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselības aizsardzību, sociālo labklājību, izglītību un talantu attīstīšanu.

loading...

Leave a Comment