Latvieši, atgriežoties no emigrācijas, zaudē savu naudu nepareizu priekšstatu dēļ

Izērtējot latviešu atgriešanos no ārvalstīm, redzams ka viņu vidū valda nepamatotu baiļu tendence. Emigrantus joprojām biedē oficiālais process – nodokļu deklarācijas iesniegšana un ienākumu nodokļa atmaksa no ārvalstīm. Starp tautiešiem valda dažādi maldinoši mīti – iespējams, ka pēc nodokļu atgūšanas viņiem nebūs tiesības pieprasīt ārvalsts vecuma pensiju, viņi zaudēs savas sociālās garantijas un nākotnes iespēju iegūt darbu ārzemēs. Šādu uzskatu rezultātā, atgriežoties no emigrācijas, latvieši zaudē naudu, kas tiem likumīgi pienākas.

“Sāksim ar faktu, ka ārzemēs strādājošajiem nodokļu deklarācijas parasti ir obligātas, un šo procesu pārrauga ārvalstu nodokļu iestādes. Pēc nodokļu deklarācijas iesniegšanas precīzi tiek aprēķināta ieturētā nodokļu summa, ja veidojusies pārmaksa, tā tiek atmaksāta pilnā vai daļējā apmērā. Nodokļu atmaksa ir tikai daļa no nodokļu deklarācijas procesa, kas nekādi nav saistīta ar sociālajām garantijām. Tas ir likumīgs naudas saņemšanas veids no ārvalstu nodokļu iestādēm, un naudas nepaņemšana būtu pielīdzināma izdotās naudas atlikuma atstāšanai veikalā,“ saka Anete Gabrūne, RT Tax Latvia uzņēmuma vadītāja.

Emigranti, kuri atgriezušies no ārvalstīm, visvairāk baidās zaudēt sociālās garantijas. Saskaņā ar A. Gabrūnes teikto, sociālās garantijas nav savstarpēji saistītas ar nodokļu deklarāciju un nodokļu atmaksas procesu, jo tiek atgūts tikai ienākuma nodoklis, savukārt sociālās apdrošināšanas nodokļi joprojām ir neaizskarami: „Daļa vai visa ienākuma nodokļa atgūšana neietekmēs vecuma pensijas saņemšanu, darba stāžu vai turpmāko darbību ārvalstīs.“

Emigranti pēc atgriešanās bieži vien izvairās no ārvalstu nodokļu deklarāciju iesniegšanas, baidoties, ka viņiem būs jāmaksā nodokļi Latvijā. Šāds uzskats ir maldīgs ņemot vērā faktu, ka Latvija ir parakstījusi starptautiskos līgumus par dubulto nodokļu neaplikšanu ar ārvalstīm, kas neparedz dubultas nodokļu samaksas uzlikšanu tiem pašiem ienākumiem Latvijā un ārzemēs. “Tas nozīmē, ka tad, kad Jūs maksājat ienākuma nodokļus ārvalstīs, Jūs varat pilnīgi likumīgi atgūt daļu vai visus no tiem, neradot risku atkal maksāt nodokļus Latvijā. To garantē starptautiski noslēgtie oficiālie līgumi.“ – saka speciāliste.

Nodokļu deklarācijas aizpildīšana ir nozīmīga ne tikai naudas atgūšanai. Vairumā gadījumu šis process ir obligāts, un deklarācijas neiesniegšanas rezultātā var tikt piemērots sods. It īpaši tas attiecas uz pašnodarbinātām personām no Lielbritānijas, kuriem bez izņēmuma katru gadu ir jāiesniedz nodokļu deklarācija. „Mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad personas, kurām piestādīta soda naudu vairāku tūkstošu apmērā, vērsušās pie mums. Tādēļ vienmēr iesakām iesniegt deklarāciju par katru finanšu gadu. Tomēr pat tad, ja Jums piestādīta soda nauda, pastāv iespējas samazināt tās apmēru vai pilnībā dzēst – katra lieta ir individuāla.“ – dalījās pieredzē A.Gabrūne.

Saskaņā ar RT Tax, latviešiem, kas pienācīgi aizpildījuši nodokļu deklarācijas, vidēji atgūstamā nodokļu summa no ārvalstīm ir aptuveni 804 EUR.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment