EY: 73% investoru ieskatā Latvijas nodokļu politika mazinājusi valsts pievilcību investīcijām

EY investīciju pievilcības pētījums EY Attractiveness Survey Europe, kas analizē investīciju datus un apkopo investoru viedokļus, atklāj, ka 73% investoru uzskata, ka Latvija kļuvusi mazāk pievilcīga investīcijām valsts esošās un plānotās nodokļu politikas dēļ un tikai 23% uzskata, ka Latvijas nodokļu politika valsti padarījusi pievilcīgāku ārvalstu tiešajām investīcijām.

Latvijas nodokļu politikas vērtējums investīciju piesaistes kontekstā krasi atšķiras no Lietuvas un Igaunijas rādītājiem, proti, Lietuvas gadījumā tikai 22% investoru uzskata, ka nodokļu politika padarījusi Lietuvu mazāk pievilcīgu investīcijām, kamēr Igaunijā šis rādītājs ir 49%.

“Lai veicinātu investīciju piesaisti, domājot par nākotnes nodokļu politiku, ir svarīgi ņemt vērā, ka par svarīgāko nodokļu vides faktoru investīciju valsts izvēlei uzņēmēji neuzskata nedz uzņēmuma ienākumu nodokļu likmju augstumu, nedz sociālo nodokļu likmju apmēru, bet gan nodokļu pārvaldes digitalizācijas pakāpi.

To starp trim galvenajiem nodokļu faktoriem investīciju vides novērtējumā ierindo 45% starptautisko investoru, kamēr uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes lielumu starp trim galvenajiem nodokļu faktoriem min vien 28% investoru, bet sociālo nodokļu apmēru tikai 26%.

Tas tādēļ, ka digitalizācija nodrošina nodokļu pārvaldības vienkāršību, kas gan no izmaksu, gan risku viedokļa var būt svarīgāka par nodokļu likmju augstumu,” saka Ilona Butāne, EY Partnere un nodokļu prakses vadītāja.

Līdztekus, EY pētījums parāda, ka nodokļu jomā investori augstu vērtē ar vides aizsardzību saistīto nodokļu tvērumu un likmju augstumu, ko starp trim galvenajiem nodokļu faktoriem investīciju vides novērtējumā atzīmē 39% investoru. Šim faktoram pēc nozīmes cieši seko izpētei un attīstībai (R&D) pieejamie nodokļu atvieglojumi, ko starp galvenajiem nodokļu faktoriem min 38% investoru.

“Mērķtiecīgākai ārvalstu tiešo investīciju piesaistei Latvijai būtu vērts identificēt nozares, kuras vēlamies attīstīt, piemēram, IT, zinātni un izpēti, specifisku tehnoloģiju industrijas, jauno enerģētiku, medicīnu un tamlīdzīgi. Kā nākamais solis tad nepieciešama šo nozaru vajadzību izvērtēšana un atbilstošu nodokļu politikas instrumentu ieviešana,” turpina I. Butāne.

EY Attractiveness Survey Europe pētījums tiek veikts ik gadu, apkopojot gan investīciju projektu kvantitatīvos datus, monitorējot vairāk kā 10 000 ziņu avotus, gan aptaujājot aptaujājot 501 starptautisku investīciju lēmumu pieņēmēju, tostarp 150 par Baltijas tirgu.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment