200 Latvijas sievietes uzsāks bezmaksas apmācību Google izveidotajā apmācību programmā

Šoruden 200 Latvijas sievietes uzsāks bezmaksas apmācību Google izveidotajā apmācību programmā “Work in Tech”.

Programmu jau trešo reizi īsteno biedrība “Riga TechGirls”, un tā veidota, lai palīdzētu sievietēm apgūt informācijas tehnoloģiju (IT) pamatprasmes un veicinātu pārkvalifikāciju. “Riga TechGirls” pārstāvji norādīja, ka viņu mērķis ir veicināt meiteņu izglītību ar tehnoloģijām saistītās jomās.

Apmācību cikls ilgst trīs mēnešus. Pēc cikla noslēguma organizatori palīdzēs programmas absolventiem atrast sev piemērotu darbu. saistītās jomās. Līdz šim programmu kopumā absolvējis 121 praktikants, un vairāk nekā 50% no viņiem ir devušies strādāt IT nozarē, sākuši darbu vai pēc studiju beigšanas turpinājuši programmēšanas apmācību.

Lielākā daļa cilvēku, kas saskaras ar šo parādību, ir vecumā no 31 līdz 35 gadiem. Gandrīz puse no saņemtajiem pieteikumiem ir no Rīgas, taču esam saņēmuši pieteikumus no visas Latvijas, kā arī no citām valstīm. Vairumā gadījumu aptaujātās sievietes jau ir ieguvušas augstāko izglītību un strādājušas visdažādākajās jomās. Tas ietver tādas jomas kā izglītība, tirdzniecība, ražošana, uzņēmējdarbība, medicīna, jurisprudence, viesmīlība un radošās profesijas.

Programmu Work in Tech izstrādāja Google un Coursera, lai palīdzētu cilvēkiem apgūt prasmes, kas vajadzīgas, lai iegūtu darbu tehnoloģiju nozarē. Programma dalībniekiem nodrošina piekļuvi virknei praktisku uzdevumu, kas māca viņiem izveidot un atbalstīt IT sistēmas. Tas ir svarīgi, jo tas dod viņiem iespēju mācīties vidē, kas ir ļoti līdzīga tai, ko viņi varētu sastapt reālajā darbā.

Programma Riga TechGirls sniedz atbalstu no mentoriem, kuri palīdz dalībniekiem sagatavoties intervijām un darba pieteikumiem, kā arī organizē sesijas ar IT uzņēmumu pārstāvjiem. Šajās sesijās tiek iekļauta informācija par to, ar ko uzņēmums nodarbojas, kādas vakances ir pieejamas un kādus pieteikumus uzņēmums pieņem visbiežāk.

Leave a Comment