Polijas Belovežas mūžamežā bioloģisko daudzveidību aizsargā ar Huawei sistēmu Dabas sargs (Nature Guardian)

Huawei TECH4ALL iniciatīvas ietvaros Belovežas nacionālais parks, jaunuzņēmums Rainforest Connection (RFCx) un Huawei īstenoja akustiskā monitoringa sistēmu Belovežas gāršā, lai izpētītu klimata pārmaiņu ietekmi uz vietējo bioloģisko daudzveidību.

Risinājums, kas uzstādīts Belovežas gāršā, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā teritorijā, sastāv no 70 bezsaistes ierīcēm AudioMoth Edge un trim Guardian ierīcēm, kas veido akustisko sensoru sistēmu, kas reģistrē dabas skaņas, tostarp dažādu žanru vokalizāciju. Pēc tam apkopotie dati tiek nosūtīti uz mākoņplatformu, lai mākslīgais intelekts tos analizētu.

AudioMoth Edge ierīces ir mūsdienīgi pilna spektra skaņas ierakstītāji, kas fiksē gan dzirdamās, gan ultraskaņas frekvences, kuras automātiski tiek saglabātas SD kartēs nesaspiestā veidā. Guardian ierīcēs, kuras pilnībā darbina saules enerģija, ir iebūvēti mikrouztvērēji un antenas, lai pārsūtītu audio datus uz mākoni, izmantojot GSM tīklu, ļaujot uzraudzīt savvaļas dzīvnieku aktivitāti reāllaikā. Apvienojot tehnoloģijas, tiek izveidota inteliģenta sistēma, kas ļauj daudz efektīvāk aizsargāt unikālas dabas teritorijas, piemēram, Belovežas mūžamežu.

Tehnoloģijas dabas glābšanai

“Sadarbībā ar Huawei izveidotā projekta ietvaros speciālistu komanda – ekoakustikas biologi no Rainforest Connection un speciālisti no Belovežas nacionālā parka – tuvāko mēnešu laikā sagatavos ziņojumu, analizējot bioloģisko daudzveidību šajā teritorijā. Iegūtie secinājumi un atziņas tiks izmantoti, lai izstrādātu efektīvus un precīzus aizsardzības pasākumus mežā sastopamajām retajām sugām. Esam lepni, ka pēc projektu īstenošanas, tostarp Kostarikā, Filipīnās, Grieķijā un Austrijā, varam īstenot šo inovatīvo programmu Polijā, Belovežas apkārtnē,” komentē Rišards Hordinskis (Ryszard Hordyński), Huawei Polska stratēģijas un komunikācijas direktors.

Belovežas mūžamežs ir viens no pēdējiem dabiskajiem mežiem Eiropā, kur cilvēka darbība bija ļoti ierobežota, tāpēc daudzviet tas ir saglabājis pirmatnējā meža iezīmes. Dabisko apstādījumu platība 1500 km2, kas atrodas pierobežā ar Baltkrieviju, ir mājvieta vairākiem tūkstošiem dzīvnieku un augu sugu, tostarp Eiropas bizoniem, Eirāzijas lūšiem un vairāk nekā tūkstoš dažādām augu sugām. Tas ir viens no pirmajiem nacionālajiem parkiem pasaulē, kas kopš 1978.gada iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, un kopš 2010.gada ir iekļauts IBA putnu patvērumu sarakstā (vietas, kas izceļas no apkārtnes ar to, ka tajās mīt īpaši vērtīgi putni).

“Belovežas gārša neapšaubāmi ir viens no nozīmīgākajiem bioloģiskās daudzveidības centriem Polijā, kur skaidri redzamas pārsteidzošas saiknes un attiecības starp dažādām sugām. Mēs jau zinām tūkstošiem sugu šajā teritorijā, taču joprojām sastopam dažas pilnīgi unikālas vai endēmiskas sugas, par kurām mums vēl nav pietiekami daudz datu. Esam gandarīti, ka tieši Belovežas nacionālajā parkā pirmo reizi Polijā tiks izmantotas šādas Huawei sistēmas, kas ļaus mums uzraudzīt šos vēl ne līdz galam izpētītos savvaļas dabas resursus,” komentē Belovežas nacionālā parka pārstāvis Mateušs Šimura (Mateusz Szymura).

Projekta īstenošana Belovežas gāršā bija iespējama, pateicoties Huawei TECH4ALL daudzgadu digitālās iekļaušanas iniciatīvai. Projekts paredz inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrādi kopā ar dažādiem starptautiskiem partneriem, lai pārvarētu satraucošas problēmas četrās jomās: vide, izglītība, veselības aprūpe un attīstība.

Huawei starptautiskā mērogā jau ir uzsācis vairākas sadarbības dabas interesēs starptautiskās TECH4ALL iniciatīvas ietvaros. Tā rezultātā Austrijā ar mākslīgā intelekta palīdzību jau tiek pētīta klimata pārmaiņu ietekme uz putnu un abinieku sugu daudzveidību mitrāju ekosistēmā pie Noizīdles ezera. Savukārt Filipīnās un Malaizijas pilsētās Palavanā un Saravakā dabas sargs palīdz aizsargāt lietus mežus no nelikumīgas mežizstrādes, konstatējot motorzāģu un kravas automašīnu skaņas un nosūtot reāllaika brīdinājumus mežsargiem, izmantojot tālruņa lietotni. Nauelbutas nacionālajā parkā Čīlē dabas sarga sistēma nodrošina datus, lai uzraudzītu kritiski apdraudēto Darvina lapsu, kuras populācija pašlaik tiek lēsta mazāk nekā 1000 īpatņu apmērā.

Leave a Comment