Norisināsies Latvijas Studentu apvienības Gada balva

2.februārī Koka Rīgā norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) Gada balva un 23.jubilejas svinības. Kā ierasts, apbalvojumi tiks pasniegti 13 nominācijās, pieminot aizvadītā gada spilgtākos notikumus, izcilākos studentus, veiksmīgākos projektus, kā arī likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, norisē augstskolās, ikdienu studentu pašpārvaldēs vai pat ikkatra Latvijas studenta dzīvi.

Nominācijā “Studentu lieta-taisna un cieta” balva tiek piešķirta notikumam, kam sekojis būtisks pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, kas ir mainījis vai ietekmējis procesus, kas saistīti ar augstāko izglītību.

Šajā nominācijā izvirzītai pieci studējošajiem būtiski panākumi, no kuriem sabiedrībā visplašāk izskanējušais ir ārstniecības personu sertifikācijas kārtības grozījumi, kas ļauj zobārstniecības studentiem no ārvalstīm pēc izglītības iegūšanas Latvijā iegūt arī sertifikātu, nepierādot valsts valodas zināšanas. Izvirzīts arī augstākajai izglītībai piešķirtais papildu finansējums 0,9 miljonu eiro apmērā trīs gadu periodā, tā nepieļaujot valsts finansēto studiju vietu skaita mazināšanos; LSA panāktais valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas procesā; izmaiņas akreditācijas un licencēšanas noteikumos; aizsāktais profesionālā doktora grāda mākslās ieviešanas process, kas, prognozējams, tuvākajā laikā turpināsies ar grozījumiem Augstskolu likumā.

Kā “Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā” – projekts vai ideju, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā – nominēti Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens; LU Forums; Projekts “Implementation of Software Engineering Competence Remote Evaluation for Master Program Graduates” (iSECRET); RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes ēkas būvniecības uzsākšana; grozījumi RTU studiju rezultātu vērtēšanas nolikumā; Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas izveidošana.

Nominācijā “Gada ieguldījumu sociālās dzīves veicināšanā”, kurā balva tiek pasniegta projektam vai idejai, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu studentu dzīvēs sociālās jomas jautājumos, izvirzīti izmaiņas studiju un studējošā kredīta izsniegšanas kārtībā, tostarp arī apmēra pieaugums; RSU jaunā dienesta viesnīca Dārza ielā; Latvijas Universitātes Mentoru sistēma; RISEBA SP International Club; Latvijas Kultūras akadēmijas Studentu atpūtas telpas izveide; pilna laika studējošo iekļaušana starp tām iedzīvotāju kategorijām, kam paredzētas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros Par titulu “Gada studējošo pašpārvalde” cīnās vairāku augstskolu studējošo interešu aizstāvji, kuri veiksmīgi pārstāvējuši studentus savā augstskolā, un guvuši atzinību ārpus tās.

Šajā katregorijā nominētās pašpārvaldes ir Valsts policijas koledžas Studējošo pašpārvalde; Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvalde; Krīvu Padome (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Studējošo pašpārvalde); Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments; Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde.

Nominācijā “Gada Students” izvirzīti 12 kandidāti – Jurģis Kalniņš un Aija Trimdale no Latvijas Universitātes, Enija Rudzīte no RISEBA, Tomass Diļavka, Transporta un sakaru institūts, Ženija Minka, Anna Fedotovska, un Anna Paula Gruzdiņa no Ventspils Augstskolas, Rīgas Tehniskā universitātes studenti Nora Kezika, Dāvis Freidenfelds un Kristens Raščevskis, kā arī Veronika Baltmane no Rīgas Stradiņa Universitātes, Kristīne Lindberga no Liepājas Universitātes un Kristīne Kutepova no Latvijas Mākslas akadēmijas.

Par balvu nominācijā “Gada jaunais zinātnieks” sacenšas Emil Syundyukov (LU), Fjodors Pančuks (TSI), Ketija Apsīte (RSU), Jānis Lungevičs (RTU), Inga Zotova (RTU), Zane Zelča (RTU), Anita Rukmane (DU), Aleksis Luriņš (VeA).

Nominācijā “Gada projekts”, kurā balva tiek pasniegta studējošo organizētam projektam, semināram, forumam vai jebkādam citam pasākumam, kas devis ieguldījumu studentu izglītošanā, kompetenču paaugstināšanā, pašpārvalžu kapacitātes celšanā izvirzīti gan pieci ikgadējie LSA un studējošo pašpārvalžu organizētie projekti, gan jaunas studentu inciatīvas, starp kurām ietilpst LSA Zinātnes fonds, kur ietvaros studentiem bija iespēja saņemt atbalstu zinātnisku konferenču organizēšanai, IRBE-3, Ventspils Augstskolas inženierzinātņu studentu projekts, kura mērķis bija izstrādāt meteoroloģisko zondi, lai piedalītos starptautiska mēroga sacensībās, kurās tika iegūta godalgota vieta, kā arī Nākotnes Studiju forums 2017: tendences un izaicinājumi augstākajā izglītībā Latvijā.

Kā “Gada studentu atbalstītājs” izvirzītas deviņas dažādas personas vai organizācijas, kas atbalstījušas studentus aizvadītā gada laikā – gan atbalstītāji, gan sadarbības partneri, ar kuriem kopā strādāts pie studentiem svarīgām izmaiņām. Starp nomināciju ieguvušajem ir SIA “Armgate”, SIA “X InfoTech”, Latvijas Jauno ārstu asociācija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.Nominācijā “Gada ķeza” izvirzīti trīs notikumi, starp kuriem ir arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas procesa norise sākot no idejas izziņošanas līdz pat noslēgumam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumi krasi mainīt akreditācijas sistēmu, kas nāca kā pārsteigums visai augstākās izglītības nozarei.

Tāpat balvas tiks vēl pasniegtas nominācijās “Gada domnieka”, “Gada aktīvista”, “Gada izaugsmes” un “Gada vecbiedra” kategorijās.

loading...

Leave a Comment