Bērni nerūpējās par sirmo māti, pat uz izvadīšanu neatnāca. Taču testamenta nolasīšanas brīdī abi no pārsteiguma teju vai zaudēja valodu

Necienīgi mantinieki diemžēl sastopami ne tikai dramatiskos seriālos. Cilvēka daba iekārtota tā, ka viņš izjūt vēlmi rūpēties par saviem tuviniekiem, īpaši par vecākiem un bērniem. Bet dažreiz tā nenotiek.