Savu vasarnīcu pie Lielupes nepārdošu, lai vai kā meitas mani cenšas pierunāt; Beigās atklājās patiesība

Es savu vasarnīcu netālu no Lielupes nepārdošu. Visi mani mēģināja pierunāt, bet beigās atklājās visa patiesība.